Ambulancia kardiologická a internej medicíny I.

Lekár: MUDr. Andrea Baníková

Sestrička: Beata Hukkelová

Ambulancia je zameraná na prevenciu, diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení s komplexným doriešením pomocou moderného prístrojového vybavenia. Našim pacientom poskytujeme komplexnú neinvazívnu diagnostiku  kardiovaskulárnych ochorení a pripravujeme tak pacientov pre ďalšiu  liečbu v špecializovaných  ústavoch srdcovocievnych  chorôb a na  intervenčných pracoviskách.

Ordinačné hodiny
Kontakt

Pondelok    7:30 - 14:30

Utorok         7:30 - 14:30

Streda         7:30 - 14:30

Štvrtok        Rimavská Sobota

Piatok          7:30 - 12:00

Telefón: 047/ 451 28 71
Mobilný telefón: 0948 107 969
Nájdete nás: 1. poschodie vľavo

Ulica mieru 1390, 984 01 Lučenec

+421 948 71 72 73             info@kardiomed.sk

© 2018 Kardiomed s. r. o.