top of page

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Lekári: MUDr. Andrea Baníková

             MUDr.Karol Mičko

 

Ambulancia je zameraná na komplexné funkčné vyšetrenia kardiovaskulárnych  ochorení pomocou moderného prístrojového vybavenia.

 

V ambulancii vykonávame :

12-zvodové EKG

Echokardiografické vyšetrenie srdca a duplexnú sonografiu karotíd

24-hodinové monitorovanie EKG

 

24-hodinové monitorovanie TK

 

Záťažové vyšetrenie - ergometriu, s možnosťou využitia bicyklovej ergometrie a treadmillu

 

Arteriografické vyšetrenie

 

Na našom  pracovisku vykonávame aj kompletné preventívne  vyšetrenia, vyšetrenia  pre účely  komerčného poistenia, posudkové podľa potreby našich klientov.

Ordinačné hodiny
Kontakt

Pondelok   08:00 - 16:00

Utorok         08:00 - 16:00

Streda         08:00 - 16:00

Štvrtok        08:00 - 16:00

Piatok          08:00 - 16:00

Telefón: 047/ 433 49 50
Mobilný telefón: 0905 347 720
Nájdete nás: 1. poschodie vľavo

bottom of page