Lekáreň

Ku každému nákupu v Lekárni Mierová Vám dáme jeden respirátor FFP2 zadarmo.

ffp2-respirtor-balenie-5ks_6943.png
Ambulancie

Sme partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Röntgen

Rádiodiganostika je nevyhnutnou súčasťou pri stanovení mnohých diagnóz. U nás nemusíte chodiť ďaleko, röntgen máte hneď vo vedľajšej budove.

O nás

MUDr. Karol Mičko podáva telefonické informácie - svojim pacientom - ohľadom očkovania proti COVID-19  :
Pondelok, Utorok 14:00-14:30, alebo na e-mail: micko@kardiomed.sk
Ambulancie MUDr. A.Baníkovej a MUDr. Karola Mičku pracujú v režime
Očkovaný, Prekonaný (COV19)
Vyžadujeme potvrdenie z NZCI.

Predpisovanie liekov - informácia pre pacientov !

Novela Zákona NR SR č. 362/2011 Z. z., skomplikovala predpisovanie liekov, dovoľujeme si Vás upozorniť na ustanovenie § 119, ktorý umožňuje počas núdzového stavu predpisovať lieky, každému lekárovi bez preskripčných a indikačných obmedzení.

Lex corona“ – zákon č. 362/2011 Z. z. § 119 odseky 26-27 hovorí:

(26)

Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený

a)ošetrujúci lekár alebo

b)sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie

1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo

2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

(27)

Ustanovenia § 119 ods. 1, § 121 ods. 6, ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom 28) sa pri predpisovaní podľa odsek 26 neuplatňujú.

 

Preložené:

vážení pacienti, Váš všeobecný lekár (ale aj špecialista) Vám môže aktuálne predpísať všetky lieky. Bodka.

Platí do ukončenia krízového stavu.

OČKOVANIE  : 


Pretože počet ľudí registrovaných NCZI na očkovanie prekračuje kapacitné možnosti našeho centra, prosíme neregistrovaných                o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov centra.
Za pochopenie ďakujeme.
                              
*


 

Kde sídlime

KARDIOMED s.r.o. 
Ulica mieru 1390
984 01 Lučenec

Telefonický kontakt je uvedený pri každej ambulancii

E-mail: info@kardiomed.sk